រចនា​សម្ព័ន្ធ​គេហទំព័រ  |   | 
 ទំព័រ​ដើម   អំពី​មជ្ឈមណ្ឌល​   ការ​ងារ​របស់​យើង​   ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន   ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​   ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង​   ទំនាក់​ទំនង 
About Us
ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​
ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម​
រូបភាព​ក្នុង​Flickr
វីដេអូ
ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុ
សំឡេង
ច្បាប់
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ជាសំឡេងរបស់ ម.ស.ម.ក
កម្មវិធី​វិទ្យុ​សិទ្ធិមនុស្ស
កិច្ចពិភាក្សាតុមូល
វិភាគប្រចាំសប្តាហ៍
យុទ្ធនាការ
យុទ្ធនាការប្រឆាំង​និ​ទណ្ឌ​ភាព​ ២០១៤
យុទ្ធនាការ​ដើម្បី​បញ្ឈប់​និ​ទណ្ឌ​ភាព​នៅ​កម្ពុជា
យុទ្ធនា​​ការ​​ដើម្បី​​សេរីភាព​​ខាង​​ការ​​បញ្ចេញ​​មតិ
មូលនិធិ​យុត្តិធម៌​២២/១១
ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ២០១៣
យុទ្ទនាការ “ឯណាយុត្តិធម៌ខ្ញុំ”
ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព័ត៌មាន​​ថ្មី​ៗ ពីម.ស.ម.ក
សម្លេង - វិភាគប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​វិភាគ​ ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ ​វិភាគ​អំពី​ព្រិត្តការណ៍ថ្មីៗ​ និង​សំខាន់​នៅ​ក្នុងសង្គម។ ​កម្មវិធី​នេះផ្សាយ​ផ្ទាល់​ចេញ​ពីមជ្ឈ​មណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​សំបុកឃ្មុំ ​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃសុក្រ​ និង​មាន​ចាក់ផ្សាយ​ឡើងវិញ​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ វេលាម៉ោង ១១​ - ១២ ថ្ងៃ​ត្រង់​ ។ លោក​អ្នក​អាច​ទាញយក​ ឬ​ស្តាប់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​បាន ។
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក

: ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក

2014-02-07
ស្ថិត​ក្នុង​៖ ម.ស.ម.ក
នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ លោក បណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ​ និងលោក អ៊ូ វីរៈ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ធ្វើការវិភាគលើប្រធានបទ៖ "ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក"។
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងតុលាការនៅកម្ពុជា

: ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងតុលាការនៅកម្ពុជា

2014-01-31
ស្ថិត​ក្នុង​៖ ម.ស.ម.ក
នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ លោក បណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ និងលោក អំ សំអាត ​អ្នកគ្រប់គ្រងបចេ្ចកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូ ធ្វើការវិភាគលើប្រធានបទ៖ "ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងតុលាការនៅកម្ពុជា"។
ស្ថានភាពការអប់រំនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន

: ស្ថានភាពការអប់រំនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន

2014-01-24
ស្ថិត​ក្នុង​៖ ម.ស.ម.ក
នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ លោក បណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ ធ្វើការវិភាគលើប្រធានបទ៖ "ស្ថានភាពការអប់រំនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន"។
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសចិន

: ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសចិន

2014-01-17
ស្ថិត​ក្នុង​៖ ម.ស.ម.ក
នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ លោក អ៊ូ វីរៈ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ធ្វើការវិភាគលើប្រធានបទ៖ "ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសចិន"។
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនាពេលបច្ចប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជា

កិច្ច​វិភាគ​ប : ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនាពេលបច្ចប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជា

2014-01-10
ស្ថិត​ក្នុង​៖ ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
នៅថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ លោក អ៊ូ វីរៈ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ធ្វើការវិភាគលើប្រធានបទ៖ "ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនាពេលបច្ចប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជា"។
Creative Commons License