រចនា​សម្ព័ន្ធ​គេហទំព័រ  |   | 
 ទំព័រ​ដើម   អំពី​មជ្ឈមណ្ឌល​   ការ​ងារ​របស់​យើង​   ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន   ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​   ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង​   ទំនាក់​ទំនង 
About Us
ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​
ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម​
រូបភាព​ក្នុង​Flickr
វីដេអូ
ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុ
សំឡេង
ច្បាប់
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ជាសំឡេងរបស់ ម.ស.ម.ក
កម្មវិធី​វិទ្យុ​សិទ្ធិមនុស្ស
កិច្ចពិភាក្សាតុមូល
វិភាគប្រចាំសប្តាហ៍
យុទ្ធនាការ
យុទ្ធនាការប្រឆាំង​និ​ទណ្ឌ​ភាព​ ២០១៤
យុទ្ធនាការ​ដើម្បី​បញ្ឈប់​និ​ទណ្ឌ​ភាព​នៅ​កម្ពុជា
យុទ្ធនា​​ការ​​ដើម្បី​​សេរីភាព​​ខាង​​ការ​​បញ្ចេញ​​មតិ
មូលនិធិ​យុត្តិធម៌​២២/១១
ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ២០១៣
យុទ្ទនាការ “ឯណាយុត្តិធម៌ខ្ញុំ”
ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព័ត៌មាន​​ថ្មី​ៗ ពីម.ស.ម.ក
សម្លេង - វិភាគប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​វិភាគ​ ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ ​វិភាគ​អំពី​ព្រិត្តការណ៍ថ្មីៗ​ និង​សំខាន់​នៅ​ក្នុងសង្គម។ ​កម្មវិធី​នេះផ្សាយ​ផ្ទាល់​ចេញ​ពីមជ្ឈ​មណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​សំបុកឃ្មុំ ​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃសុក្រ​ និង​មាន​ចាក់ផ្សាយ​ឡើងវិញ​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ វេលាម៉ោង ១១​ - ១២ ថ្ងៃ​ត្រង់​ ។ លោក​អ្នក​អាច​ទាញយក​ ឬ​ស្តាប់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​បាន ។
: ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាល
2013-08-16
ស្ថិត​ក្នុង​៖ ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ លោកបណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុង ហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ និង លោក អ៊ូ វីរះ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ធ្វើការវិភាគលើប្រធានបទអំពី “ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាល”។
: លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត
2013-08-02
ស្ថិត​ក្នុង​៖ ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ០២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ លោក កែម ឡី អ្នកស្រាវជ្រាវ និងវិភាគសង្គមឯករាជ្យ លោក អ៊ូ វីរះ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជជា ធ្វើការវិភាគលើប្រធានបទអំពី “លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត”។
កិច្ច​វិភាគ​ច : ការបោះឆ្នោត
2013-07-26
ស្ថិត​ក្នុង​៖ ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ លោក អ៊ូ វីរះ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជជា ធ្វើការវិភាគលើប្រធានបទអំពី “ការបោះឆ្នោត”។
កិច្ច​វិភាគ​ច : ការវិលត្រឡប់របស់លោក សម រង្ស៊ី
2013-07-19
ស្ថិត​ក្នុង​៖ ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ លោកបណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុង ហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ និង លោក អ៊ូ វីរះ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជជា ធ្វើការវិភាគលើប្រធានបទអំពី “ការវិលត្រលប់របស់លោក សម រង្ស៊ី”។
កិច្ច​វិភាគ​ច : ស្ថេរភាព និងការបោះឆ្នោត
2013-07-12
ស្ថិត​ក្នុង​៖ ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ២០១៣ លោកបណ្ឌិត ឡៅម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ និងលោក សួន យុធ្យា មន្រ្តីច្បាប់ និងតស៊ូមតិ(អង្កការខុមហ្រ្វែល) ធ្វើការវិភាគលើប្រធានបទអំពី “ស្ថេរភាព និងការបោះឆ្នោត “
Creative Commons License