រចនា​សម្ព័ន្ធ​គេហទំព័រ  |   | 
 ទំព័រ​ដើម   អំពី​មជ្ឈមណ្ឌល​   ការ​ងារ​របស់​យើង​   ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន   ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​   ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង​   ទំនាក់​ទំនង 
About Us
ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​
ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម​
រូបភាព​ក្នុង​Flickr
វីដេអូ
ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុ
សំឡេង
ច្បាប់
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ជាសំឡេងរបស់ ម.ស.ម.ក
កម្មវិធី​វិទ្យុ​សិទ្ធិមនុស្ស
កិច្ចពិភាក្សាតុមូល
វិភាគប្រចាំសប្តាហ៍
យុទ្ធនាការ
យុទ្ធនាការប្រឆាំង​និ​ទណ្ឌ​ភាព​ ២០១៤
យុទ្ធនាការ​ដើម្បី​បញ្ឈប់​និ​ទណ្ឌ​ភាព​នៅ​កម្ពុជា
យុទ្ធនា​​ការ​​ដើម្បី​​សេរីភាព​​ខាង​​ការ​​បញ្ចេញ​​មតិ
មូលនិធិ​យុត្តិធម៌​២២/១១
ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ២០១៣
យុទ្ទនាការ “ឯណាយុត្តិធម៌ខ្ញុំ”
ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព័ត៌មាន​​ថ្មី​ៗ ពីម.ស.ម.ក
សម្លេង - វិភាគប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​វិភាគ​ ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ ​វិភាគ​អំពី​ព្រិត្តការណ៍ថ្មីៗ​ និង​សំខាន់​នៅ​ក្នុងសង្គម។ ​កម្មវិធី​នេះផ្សាយ​ផ្ទាល់​ចេញ​ពីមជ្ឈ​មណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​សំបុកឃ្មុំ ​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃសុក្រ​ និង​មាន​ចាក់ផ្សាយ​ឡើងវិញ​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ វេលាម៉ោង ១១​ - ១២ ថ្ងៃ​ត្រង់​ ។ លោក​អ្នក​អាច​ទាញយក​ ឬ​ស្តាប់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​បាន ។
ដំណើរការនៃបង្កើតច្បាប់នៅកម្ពុជា

កិច្ច​វិភាគ​ប : ដំណើរការនៃបង្កើតច្បាប់នៅកម្ពុជា

2015-05-29
ស្ថិត​ក្នុង​៖ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា(ម.ស.ម.ក)
វិភាគប្រចាំសប្តាហ៍ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀប ចំកម្មវិធីវិទ្យុដែលពិភាក្សាលើប្រធានបទ“ ដំណើរការនៃបង្កើតច្បាប់នៅកម្ពុជា“ វាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្ មវិធីនេះ គឺ លោក អ៊ាន សំអាត សាស្រ្តាចារ្យច្បាប់ និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ និង លោក សួន ប៊ុនស័ក្តិ ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃអង្គការCHRAC។
វប្បធម៌សន្ទនា

: វប្បធម៌សន្ទនា

2015-05-22
ស្ថិត​ក្នុង​៖ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា(ម.ស.ម.ក)
នៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានពិភាក្សាកម្មវិធីវិទ្យុក្រោម ប្រធានបទ វប្បធម៌សន្ទនា។ វាគ្មិនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ គឺលោក អ៊ូ វីរៈ ជាប្រធានវេទិការអនាគត។
បញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា

: បញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា

2015-05-08
ស្ថិត​ក្នុង​៖ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា(ម.ស.ម.ក)
វិភាគប្រចាំសប្តាហ៍ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុដែលពិភាក្សាលើប្រធានបទ“ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា “ វាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីនេះ គឺ លោក មឿន តុលា ប្រធាន កម្មវិធីការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍, លោក សួន សុវាសនា មន្ត្រីសម្របសម្រួល ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ទទួលបន្ទុកកម្មវិធី ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងអ្នកស្រី យ៉ន ទ្រា អ្នកចំណាកស្រុក ទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
ការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ លើទី១២៩

កិច្ច​វិភាគ​ប : ការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ លើទី១២៩

2015-05-01
ស្ថិត​ក្នុង​៖
វិភាគប្រចាំសប្តាហ៍ នៅថ្ងៃសុក្រទី០១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ប្រធានបទ “ការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ លើទី១២៩“ វាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីនេះ គឺ លោក គង់ អាទិត្យ អនុប្រធានដម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបេតយ្យកម្មកកាត់ដេរកម្ពុជា។
ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ធុរកិច្ច

: ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ធុរកិច្ច

2015-04-24
ស្ថិត​ក្នុង​៖ ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
វិភាគប្រចាំសប្តាហ៍ នៅថ្ងៃសុក្រទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ប្រធានបទ “ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ធុរកិច្ច“ វាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីនេះ គឺ អ្នកស្រី ឆន សុខា មន្រ្តីកម្មវិធី នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សំរាប់សហគមន៍ កម្មវិធីសិទ្ធការងារ និងលោកបណ្ឌិត យិន ឆេង ស៊ន អ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យ។
Creative Commons License