រចនា​សម្ព័ន្ធ​គេហទំព័រ  |   | 
 ទំព័រ​ដើម   អំពី​មជ្ឈមណ្ឌល​   ការ​ងារ​របស់​យើង​   ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន   ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​   ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង​   ទំនាក់​ទំនង 
Media and Publication
ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗពីមជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​
ព័ត៌មាន​ជាសម្លេងពីមជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ វិចារណកថា និង​លិខិត
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍
វិចារណកថា
លិខិត
របាយការណ៍​ និង​ការបោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ
ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន និងស៊េរី
ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន
ស៊េរី
សលាក​ប័ត្រព័ត៌មាន
កម្រង​ឯកសារ​ស្តីពី​ករណី​សិក្សា​
កម្រង​ឯកសារ​ស្តីពី​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន​
កម្រង​ឯកសារ​ស្តីពី​ការ​ពិនិត្យមើល​លើ​ស្ថាប័ន​
កម្រង​ឯកសារ​ស្តី​ពីការ​ពិនិត្យ​មើល​លើ​ច្បាប់
កំណត់​ត្រា​សង្ខេប​ និង​វិភាគផ្នែក​ច្បាប់​
កំណត់ត្រាសង្ខេប
វិភាគផ្នែក​ច្បាប់
ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព័ត៌មាន​​ថ្មី​ៗ ពីម.ស.ម.ក
កំណត់​ត្រា​សង្ខេប​ និង​វិភាគផ្នែក​ច្បាប់​
​បរាជ័យ​នៃ​យន្តការ​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី​
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-07-28
កំណត់ត្រា​សង្ខេប​នេះ​ពិនិត្យមើល​ទៅលើ​បច្ចុប្បន្នភាព និង​ការអនុវត្ត​យន្តការ​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​(“​កម្ពុជា​”)​ដែល​បាន​បង្កើតឡើង​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី និង​ជម្លោះ​ដែល​កើតឡើង​ដោយសារ​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច និង​ការចាប់​ច្បាម​យក​ដីធ្លី​របស់​ជន​មានអំណាច និង​ក្រុមហ៊ុន​នានា​។ ផ្នែក​ដំបូង​នៃ​កំណត់ត្រា​សង្ខេប​នេះ​បង្ហាញ​សេចក្តី​ផ្តើម​ពី​ការរំលោភបំពាន​លើ​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​នៅក្នុង​បរិបទ​នៃ​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច និង​ការចាប់​ច្បាម​យក​ដីធ្លី ហើយ​និង​ពិភាក្សា​ពី​ភាពទាក់ទង​គ្នា​ដើម្បី​សិក្សា​ពី​យន្តការ​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅ​កម្ពុជា​។ ផ្នែក​ទី​ពីរលើក​ឡើង​ពី​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​យន្តការ​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​សំខាន់ៗ​ចំនួន ៥ និង​យុត្តាធិការ​នៃ​យន្តការ​នីមួយៗ​អាស្រ័យ​តាម​ប្រភេទ​នៃ​ទំនាស់​ដីធ្លី​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​។
​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ក្នុង​បទ​បរិហាកេរ្តិ៍ និង​សេរីភាព​បញ្ចេញមតិ​នៅ​កម្ពុជា​
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-05-27
​កំណត់ត្រា​សង្ខេប​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ដែល​ចែង​ពី​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ការ​បរិហាកេរ្តិ៍​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា (“​កម្ពុជា​”)​។ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា (“​រដ្ឋាភិបាល​”) បាន​ប្រើ​បញ្ញត្ត​បរិហារកេរ្តិ៍​នៃ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ឆ្នាំ​២០០៩ (“​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​”) ជា​ឧបករណ៍​ដើម្បី​បង្ក្រាប​លើ​សេរីភាព​និយាយស្តី​របស់​អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកនយោបាយ​បក្សប្រឆាំង ព្រមទាំង​អ្នកការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​សកម្មជន​សិទ្ធិមនុស្ស​។ ការចាត់ទុក​ការបរិហារកេរ្តិ៍​ជា​បទ​ព្រហ្មទណ្ឌ បាន​រារាំង​ដល់​សិទ្ធិសេរីភាព​បញ្ចេញមតិ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ខណៈដែល​សិទ្ធិ​នេះ​ស្ថិតក្រោម​ការគំរាមកំហែង​នៅឡើយ​នោះ ដូច្នេះ​ក៏បាន​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ និង​កាតព្វកិច្ច​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ចំពោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​របស់ខ្លួន ដែល​បានចែង​ក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា (“​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​”) និង​ច្បាប់​អន្តរជាតិ​។​
កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការ
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-05-12
កំ​ណ​ត់ត្រា​ស​ង្ខេប​នេះ​គូស​ប​ញ្ជាក់​ពី​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភា​ព​នៃ​ប្រ​ព័​ន្ធ​តុ​លា​កា​រក្នុ​ង​ព្រះ​រា​ជាណា​ច​ក្រក​ម្ពុ​ជា​(​"ក​ម្ពុ​ជា​")​ ​វិ​ភា​គ​លើចំ​ណុ​ច​ខ្វះ​ខា​ត​មួ​យ​ចំ​នួន​ក្នុ​ង​កា​រ​បំ​ពេ​ញ​មុ​ខ​ងា​រ​រ​ប​ស់​ប្រ​ព័​ន្ធ​យុ​ត្តិ​ធ​ម៌​ ​និ​ង​តុ​លា​កា​រ​ ​ព្រ​ម​ទាំ​ង​លើ​ក​ឡើ​ង​ពី​អ​នុ​សា​ស​ន៍​មួ​យ​ចំ​នួ​ន​ដើ​ម្បី​ធ្វើ​កំ​ណែ​ទ​ម្រង់ដែលនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងដល់ការបំពេញតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងជួយសម្រួលឲ្យឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកាន់តែប្រសើរឡើង។
សេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមរបស់សហជីព
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-04-17
កំ​ណ​ត់​ត្រាស​ង្ខេ​បនេះ​ផ្តោ​ត​លើ​សិ​ទ្ធិ​សេរី​ភា​ព​ក្នុ​ង​កា​រ​ប​ង្កើ​ត​ស​មា​គ​ម​នៅ​ក្នុ​ង​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ច​ក្រ​ក​ម្ពុ​ជា​ ​(​“​ក​ម្ពុ​ជា​”​)​ដោយ​ពិ​និ​ត្យ​មើ​ល​ទៅ​លើ​ស្ថា​ន​ភា​ព​នា​ពេ​ល​ប​ច្ចុ​ប្ប​ន្ន​ជុំ​វិ​ញ​សេ​រី​ភា​ព​ក្នុ​ង​កា​រ​ប​ង្កើ​ត​ស​មា​គ​ម​នៅ​ក​ម្ពុ​ជា​ ​ពិ​ចា​រ​ណា​ទៅ​លើ​សេ​ច​ក្តី​ព្រា​ង​ច្បា​ប់​ស្តី​ពី​ស​ហ​ជី​ព​ ​(​“​ច្បា​ប់​”​)​ ​ដែ​ល​រា​ជ​រ​ដ្ឋា​ភិ​បា​ល​ក​ម្ពុ​ជា​ ​(​“​រ​ដ្ឋា​ភិ​បា​ល​”​)​ ​ស​ន្យា​ថា​នឹ​ង​អ​នុ​ម័​ត​នៅ​មុ​ន​ដំ​ណា​ច់​ឆ្នាំ​២​០​១​៤​ ​ព្រ​ម​ទាំ​ង​ផ្ត​ល់​អ​នុ​សា​ស​ន៍​ជា​ក់​លា​ក់​មួ​យ​ចំ​នួ​ន​ស្តី​ពី​សេ​ច​ក្តី​ព្រា​ង​ច្បា​ប់​ជូ​ន​រ​ដ្ឋា​ភិ​បាល​ ​ដើ​ម្បី​ធា​នា​ថា​ច្បា​ប់​នេះ​នឹ​ង​ប្រ​ព្រឹ​ត្ត​ទៅ​ស្រ​ប​តា​ម​ប​ទ​ដ្ឋា​ន​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​អ​ន្ត​រ​ជា​តិ​ ​និ​ង​ធា​នា​ដ​ល់​សិ​ទ្ធិ​សេ​រី​ភា​ព​ក្នុ​ង​កា​រ​ប​ង្កើ​ត​ស​មា​គ​ម​។
ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា​៖​ សេ​រី​ភាព​ខាង​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ​ កំ​ពុង​តែ​ត្រូវ​បាន​
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-04-08
កំណត់​ត្រា​សង្ខេប​នេះ​ផ្តោត​សំ​ខាន់​លើ​​សេរី​ភាព​ខាង​ការ​ជួ​ប​ប្រ​ជុំ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​​("កម្ពុជា")​និង​បម្រាម​ពុំ​​ស្រ​ប​ច្បាប់​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​លើ​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ​ទាំង​អស់​ ដែល​​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា ("​រដ្ឋាភិបាល​"​)​ បាន​ប្រ​កាស​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៤ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៤។
កំណត់ត្រាសង្ខេបកំណែទំរង់ដីធ្លីរបស់ ម.ស.ម.ក
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-03-28
កំ​ណ​ត់​​​ត្រា​​​ស​ង្ខេ​ប​​​នេះ​​​ប​ង្ហា​ញ​​​ពី​​​ទិ​ដ្ឋ​ភា​ព​​​ទូ​​​ទៅ​​​ ​និ​ង​​​កា​រ​​​វិ​​​ភា​គ​​​ពី​​​ព្រឹ​ត្តិ​កា​រ​ណ៍​​​នា​នា​​​នៅ​​​ពេ​ល​​​ថ្មី​​​ៗ​​​នេះ​​​​រ​ប​ស់​​​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ច​ក្រ​ក​ម្ពុ​ជា​​​ ​(​ក​ម្ពុ​ជា​)​ ​ដែ​ល​​​បា​ន​​​ប៉ះ​​​ពា​ល់​​​យ៉ា​ង​​​ធ្ង​ន់​ធ្ង​រ​​​ដ​ល់​ក​ម្ម​សិ​ទ្ធិ​​​ដី​​​ធ្លី​​​ ​និ​ង​​​កា​រ​​​ចុះ​​​ប​ញ្ជី​ដី​​​ធ្លី​​​ ​និ​ង​​​ពិ​ភា​ក្សា​​​ពី​​​មូ​ល​ហេ​តុ​​ផ្នែ​ក​រ​ច​នា​​​ស​ម្ព័​ន្ធ​ ​ផ្នែ​ក​​​គ​តិ​​​យុ​ត្ត​​​និ​ង​​​ស​ង្គ​ម​​​ដែ​ល​​​នៅ​​​ពី​​​ក្រោ​យ​​​កា​រ​​​ដ​ក​​​ហូ​ត​​​ដី​​​ធ្លី​​​ ​និ​ង​​​រ​បៀ​ប​​​ដែ​ល​​​រា​ជ​រ​ដ្ឋា​ភិ​បា​ល​​​ក​ម្ពុ​ជា​ ​(​រ​ដ្ឋា​ភិ​បា​ល​)​ ​ខ​ក​​​ខា​ន​​​ក្នុ​ង​​​កា​រ​​​កា​រ​ពា​រ​​​សិ​ទិ្ធ​ម​នុ​ស្ស​​​ ​ព្រ​ម​​​ទាំ​ង​​​បា​ន​​​រំ​​​លោ​ភ​​​បំ​​​ពា​ន​​​សិ​ទ្ធិ​ទាំ​ង​នោះ​​​យ៉ា​ង​​​ស​ក​ម្ម​​​និ​ង​​​ផ្ត​ល់​​​អ​នុ​សា​ស​ន៍​​​មួ​យ​ចំ​នួ​យ​​​ក្នុ​ង​​​គោ​ល​​​បំ​​​ណ​ង​​​ដោះ​​​ស្រា​យ​​​ប​ញ្ហា​​​ទាំ​ង​នេះ​។​​
ឯណាទៅយុត្តិធម៌ខ្ញុំ?
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-03-24
ប​ន្ទា​ប់​​ពី​​​កា​រ​​​បោះ​ឆ្នោ​ត​ជ្រើ​ស​តាំ​ង​តំ​ណា​ង​រា​ស្រ្ត​ដែ​ល​បា​ន​ប្រ​ព្រឹ​ត្តិ​ទៅ​នា​ថ្ងៃ​ទី​២​៨​ ​ខែ​ក​ក្ក​ដា​ ​ឆ្នាំ​២​០​១​៣​​​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ​ប្រ​ជា​ព​ល​រ​ដ្ឋ​ក​ម្ពុ​ជា​បា​ន​អ​នុ​វ្ត្ត​នូ​វ​សិ​ទ្ធិ​សេ​រី​ភា​ព​ខា​ង​កា​រ​ជួ​ប​ប្រ​ជុំ​ក្នុ​ង​ស្ថា​ន​ភា​ព​មួ​យ​ដែ​ល​ពុំ​ធ្លា​ប់​មា​ន​ពី​មុ​ន​ម​ក​។​ ​ប៉ុ​ន្តែ​ ​កា​ល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​៥​ ​ខែ​ក​ញ្ញា​ ​ឆ្នាំ​ ​២​០​១​៣​ ​ក​ង​ក​ម្លាំ​ង​រ​ក្សា​ស​ន្តិ​សុ​បា​ន​ប្រើ​ប្រា​ស់​វិ​ធី​សា​ស្រ្ត​ចា​ស់​រ​ប​ស់​ខ្លួ​ន​ ​ហើ​យ​បា​ន​ប្រើ​ក​ម្លាំ​ង​ហួ​ស​ហេ​តុ​ម្ត​ង​ហើ​យ​ម្ត​ង​ទៀ​ត​ដើ​ម្បី​ប​ង្រ្កា​ប​ទៅ​លើ​អ្ន​ក​ត​វ៉ា​។​​​អំ​ពើ​ហិ​ង្សា​ក្រោ​យ​កា​រ​បោះ​ឆ្នោ​ត​បា​ន​ប​ណ្តា​ល​ឱ្យ​មា​ន​ម​នុ​ស្ស​ ​៦​នា​ក់​ស្លា​ប់​ ​យ៉ា​ង​ហោ​ច​ណា​ស់​ម​នុ​ស្ស​ម្នា​ក់​បា​ន​បា​ត់​ខ្លួ​ន​ ​និ​ង​ម​នុ​ស្ស​រាប់សិ​បនា​ក់​ទៀ​ត​រ​ង​រ​បួ​ស​។​ ​ប៉ុ​ន្តែ​ ​ខ​ណៈដែ​​​ល​​​អ្ន​​​ក​​​ត​​​វ៉ា​បា​ន​ត្រូ​វ​​​អា​ជ្ញា​ធ​រ​ចា​ប់​ខ្លួ​ន​​​ព្រ​មទាំ​​​ង​ប្រ​ឈ​ម​នឹ​ង​កា​រ​ចោ​ទ​ប្រ​កា​ន់​នា​ពេ​ល​ប​ច្ចុ​ប្ប​ន្ន​នេះ​ ​គេ​ពុំ​ទា​ន់​ឃើ​ញ​ចំ​ណា​ត់​កា​រ​ឱ្យ​មា​ន​កា​រ​ស៊ើ​ប​អ​ង្កេ​ត​ឯ​ក​រា​ជ្យ​មួ​យ​ទៅ​លើ​ក​រ​ណី​ប្រើ​ប្រា​ស់​ក​ម្លាំ​ង​​​ស​ន្តិ​សុខកម្ពុជានៅឡើយទេ។​
Creative Commons License