រចនា​សម្ព័ន្ធ​គេហទំព័រ  |   | 
 ទំព័រ​ដើម   អំពី​មជ្ឈមណ្ឌល​   ការ​ងារ​របស់​យើង​   ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន   ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​   ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង​   ទំនាក់​ទំនង 
Media and Publication
ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗពីមជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​
ព័ត៌មាន​ជាសម្លេងពីមជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ វិចារណកថា និង​លិខិត
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍
វិចារណកថា
លិខិត
របាយការណ៍​ និង​ការបោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ
ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន និងស៊េរី
ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន
ស៊េរី
សលាក​ប័ត្រព័ត៌មាន
កម្រង​ឯកសារ​ស្តីពី​ករណី​សិក្សា​
កម្រង​ឯកសារ​ស្តីពី​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន​
កម្រង​ឯកសារ​ស្តីពី​ការ​ពិនិត្យមើល​លើ​ស្ថាប័ន​
កម្រង​ឯកសារ​ស្តី​ពីការ​ពិនិត្យ​មើល​លើ​ច្បាប់
កំណត់​ត្រា​សង្ខេប​ និង​វិភាគផ្នែក​ច្បាប់​
កំណត់ត្រាសង្ខេប
វិភាគផ្នែក​ច្បាប់
ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព័ត៌មាន​​ថ្មី​ៗ ពីម.ស.ម.ក
កំណត់​ត្រា​សង្ខេប​ និង​វិភាគផ្នែក​ច្បាប់​
​កំណត់ត្រា​សង្ខេប កុមារ​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌​ព្រហ្មទណ្ឌ​កម្ពុជា​
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-10-26
​បទដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​នានា​ទទួលស្គាល់ថា កុមារ​ជាប់ចោទ​ពី​ការរំលោភ​ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ តម្រូវឱ្យមាន​ការថែទាំ និង​ផ្តល់​កិច្ចការពារ​ជាពិសេស​។ កុមារ​ជាប់ចោទ​ពីបទ​ល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ​មាន​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ការជំនុំជម្រះ​ដោយ​យុត្តិធម៌​ដូចគ្នា​នឹង​មនុស្សពេញវ័យ​ផងដែរ ព្រមទាំង​ទទួលបាន​កិច្ចការពារ​នានា​បន្ថែម​ដើម្បី​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឱ្យឃើញថា កុមារ​ខុសពី​មនុស្សពេញវ័យ​ក្នុងការ​វិវឌ្ឍន៍​ផ្នែក​រាងកាយ និង​ផ្នែក​សតិ​ស្មារតី​។ នៅពេល​រៀបចំ​ឱ្យមាន​យុត្តិធម៌​ដល់​អនីតិជន រដ្ឋ​ត្រូវតែមាន​នីតិវិធី​នានា​ដើម្បី​ធានាថា សិទ្ធិ និង​កិច្ចការពារ​ទាំងនេះ​ត្រូវបាន​គេ​គោរព​តាម និង​ធានាថា ផលប្រយោជន៍​របស់​កុមារ​ត្រូវបាន​គេ​គិតគូរ​នៅ​គ្រប់​ដំណាក់កាល​ទាំងអស់​។​
ការរើសអើង​ទៅលើ​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ច្បាប់​កម្ពុជា​
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-08-21
​ទោះបីជា​ច្បាប់​ជាតិ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា (“​កម្ពុជា​”) មិន​កំណត់​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ​ទៅលើ​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា ស្ត្រី​ស្រលាញ់​ស្ត្រី បុរស​ស្រលាញ់​បុរស អ្នក​ស្រលាញ់​ទាំង​ពីរភេទ អ្នក​ប្ដូរ​ភេទ ក៏​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ជាច្រើន ប្រឈម​នឹង​ការរើសអើង និង​ការរំលោភបំពាន​ដោយសារតែ​និន្នាការ​ភេទ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ (“​សូ​ជី​”) ទាំង​នៅតាម​ស្ថាប័នរដ្ឋ និង​ក្នុងសង្គម​ទូទៅ​។ ដោយសារ​មួយផ្នែកធំ​ទាក់ទង​នឹង​ក្របខណ្ឌ​ច្បាប់ ដែល​មិនបាន​ការពារ​ឱ្យបាន​ជាក់លាក់​លើ​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា ដោយ​ខកខាន​បញ្ចូល​និន្នាការ​ភេទ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ ទៅក្នុង​ច្បាប់​មូលដ្ឋាន​ដែល​ត្រូវ​ហាមឃាត់​ពី​ការរើសអើង​។ ផលប៉ះពាល់​ទៅលើ​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នានេះ​គឺ​ស្តែងចេញ​តាមរយៈ​សង្គម និង​ការចូលរួម​បង្កអោយមាន​ការរើសអើង ព្រមទាំង​ការ​ផាត់​ចេញ​។​
សេរីភាព​ទទូលព័ត៌មាន​ និង​តម្លា​ភាព​ផ្នែក​នីតិប្បញ្ញតិ្ត​នៅ​កម្ពុជា
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-08-04
កំណត់​ត្រា​សង្ខេប​នេះ​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅ​លើ​កង្វះ​តម្លា​ភាព​ផ្នែក​នីតិ​ប្បញ្ញត្តិ​ នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​ ("កម្ពុជា")។ ច្បាប់​នានា​ស្ទើរ​តែ​ទាំង​អស់​តែង​តែ​ត្រូវ​បាន​ព្រាង​ឡើង​ដោយ​លាក់​បាំង ​ដោយ​ពុំ​​បាន​នឲ្យ​ដៃ​គូ​ពាក់​ព័ន្ធ​នានា​ចូល​រួម​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​នោះ​ទេ។ ប្រ​ការ​នេះ​បាន​បណ្តាល​ឲ្យ​រាំង​ស្ទះ​ដល់​តួ​នាទី​របស់​​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​ អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​ និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នា​នា​ និង​មាន​សិទ្ធិ​ពេញ​លេញ​ក្នុង​ការ​ពិគ្រោះ​យោបល់​​ប្រ​បក​ដោយ​អត្ថ​ន័យ​ទៅ​លើ​ឯ​កសារ​ច្បាប់​នានា​ដែល​ខ្លួន​នឹង​គោរ​ព​តាម។
​បរាជ័យ​នៃ​យន្តការ​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី​
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-07-28
កំណត់ត្រា​សង្ខេប​នេះ​ពិនិត្យមើល​ទៅលើ​បច្ចុប្បន្នភាព និង​ការអនុវត្ត​យន្តការ​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​(“​កម្ពុជា​”)​ដែល​បាន​បង្កើតឡើង​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី និង​ជម្លោះ​ដែល​កើតឡើង​ដោយសារ​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច និង​ការចាប់​ច្បាម​យក​ដីធ្លី​របស់​ជន​មានអំណាច និង​ក្រុមហ៊ុន​នានា​។ ផ្នែក​ដំបូង​នៃ​កំណត់ត្រា​សង្ខេប​នេះ​បង្ហាញ​សេចក្តី​ផ្តើម​ពី​ការរំលោភបំពាន​លើ​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​នៅក្នុង​បរិបទ​នៃ​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច និង​ការចាប់​ច្បាម​យក​ដីធ្លី ហើយ​និង​ពិភាក្សា​ពី​ភាពទាក់ទង​គ្នា​ដើម្បី​សិក្សា​ពី​យន្តការ​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅ​កម្ពុជា​។ ផ្នែក​ទី​ពីរលើក​ឡើង​ពី​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​យន្តការ​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​សំខាន់ៗ​ចំនួន ៥ និង​យុត្តាធិការ​នៃ​យន្តការ​នីមួយៗ​អាស្រ័យ​តាម​ប្រភេទ​នៃ​ទំនាស់​ដីធ្លី​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​។
​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ក្នុង​បទ​បរិហាកេរ្តិ៍ និង​សេរីភាព​បញ្ចេញមតិ​នៅ​កម្ពុជា​
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-05-27
​កំណត់ត្រា​សង្ខេប​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ដែល​ចែង​ពី​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ការ​បរិហាកេរ្តិ៍​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា (“​កម្ពុជា​”)​។ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា (“​រដ្ឋាភិបាល​”) បាន​ប្រើ​បញ្ញត្ត​បរិហារកេរ្តិ៍​នៃ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ឆ្នាំ​២០០៩ (“​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​”) ជា​ឧបករណ៍​ដើម្បី​បង្ក្រាប​លើ​សេរីភាព​និយាយស្តី​របស់​អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកនយោបាយ​បក្សប្រឆាំង ព្រមទាំង​អ្នកការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​សកម្មជន​សិទ្ធិមនុស្ស​។ ការចាត់ទុក​ការបរិហារកេរ្តិ៍​ជា​បទ​ព្រហ្មទណ្ឌ បាន​រារាំង​ដល់​សិទ្ធិសេរីភាព​បញ្ចេញមតិ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ខណៈដែល​សិទ្ធិ​នេះ​ស្ថិតក្រោម​ការគំរាមកំហែង​នៅឡើយ​នោះ ដូច្នេះ​ក៏បាន​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ និង​កាតព្វកិច្ច​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ចំពោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​របស់ខ្លួន ដែល​បានចែង​ក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា (“​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​”) និង​ច្បាប់​អន្តរជាតិ​។​
កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការ
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-05-12
កំ​ណ​ត់ត្រា​ស​ង្ខេប​នេះ​គូស​ប​ញ្ជាក់​ពី​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភា​ព​នៃ​ប្រ​ព័​ន្ធ​តុ​លា​កា​រក្នុ​ង​ព្រះ​រា​ជាណា​ច​ក្រក​ម្ពុ​ជា​(​"ក​ម្ពុ​ជា​")​ ​វិ​ភា​គ​លើចំ​ណុ​ច​ខ្វះ​ខា​ត​មួ​យ​ចំ​នួន​ក្នុ​ង​កា​រ​បំ​ពេ​ញ​មុ​ខ​ងា​រ​រ​ប​ស់​ប្រ​ព័​ន្ធ​យុ​ត្តិ​ធ​ម៌​ ​និ​ង​តុ​លា​កា​រ​ ​ព្រ​ម​ទាំ​ង​លើ​ក​ឡើ​ង​ពី​អ​នុ​សា​ស​ន៍​មួ​យ​ចំ​នួ​ន​ដើ​ម្បី​ធ្វើ​កំ​ណែ​ទ​ម្រង់ដែលនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងដល់ការបំពេញតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងជួយសម្រួលឲ្យឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកាន់តែប្រសើរឡើង។
សេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមរបស់សហជីព
ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-04-17
កំ​ណ​ត់​ត្រាស​ង្ខេ​បនេះ​ផ្តោ​ត​លើ​សិ​ទ្ធិ​សេរី​ភា​ព​ក្នុ​ង​កា​រ​ប​ង្កើ​ត​ស​មា​គ​ម​នៅ​ក្នុ​ង​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ច​ក្រ​ក​ម្ពុ​ជា​ ​(​“​ក​ម្ពុ​ជា​”​)​ដោយ​ពិ​និ​ត្យ​មើ​ល​ទៅ​លើ​ស្ថា​ន​ភា​ព​នា​ពេ​ល​ប​ច្ចុ​ប្ប​ន្ន​ជុំ​វិ​ញ​សេ​រី​ភា​ព​ក្នុ​ង​កា​រ​ប​ង្កើ​ត​ស​មា​គ​ម​នៅ​ក​ម្ពុ​ជា​ ​ពិ​ចា​រ​ណា​ទៅ​លើ​សេ​ច​ក្តី​ព្រា​ង​ច្បា​ប់​ស្តី​ពី​ស​ហ​ជី​ព​ ​(​“​ច្បា​ប់​”​)​ ​ដែ​ល​រា​ជ​រ​ដ្ឋា​ភិ​បា​ល​ក​ម្ពុ​ជា​ ​(​“​រ​ដ្ឋា​ភិ​បា​ល​”​)​ ​ស​ន្យា​ថា​នឹ​ង​អ​នុ​ម័​ត​នៅ​មុ​ន​ដំ​ណា​ច់​ឆ្នាំ​២​០​១​៤​ ​ព្រ​ម​ទាំ​ង​ផ្ត​ល់​អ​នុ​សា​ស​ន៍​ជា​ក់​លា​ក់​មួ​យ​ចំ​នួ​ន​ស្តី​ពី​សេ​ច​ក្តី​ព្រា​ង​ច្បា​ប់​ជូ​ន​រ​ដ្ឋា​ភិ​បាល​ ​ដើ​ម្បី​ធា​នា​ថា​ច្បា​ប់​នេះ​នឹ​ង​ប្រ​ព្រឹ​ត្ត​ទៅ​ស្រ​ប​តា​ម​ប​ទ​ដ្ឋា​ន​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​អ​ន្ត​រ​ជា​តិ​ ​និ​ង​ធា​នា​ដ​ល់​សិ​ទ្ធិ​សេ​រី​ភា​ព​ក្នុ​ង​កា​រ​ប​ង្កើ​ត​ស​មា​គ​ម​។
Creative Commons License