រចនា​សម្ព័ន្ធ​គេហទំព័រ  |   | 
 ទំព័រ​ដើម   អំពី​មជ្ឈមណ្ឌល​   ការ​ងារ​របស់​យើង​   ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន   ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​   ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង​   ទំនាក់​ទំនង 
ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗពីមជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​
ព័ត៌មាន​ជាសម្លេងពីមជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ វិចារណកថា និង​លិខិត
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍
វិចារណកថា
លិខិត
សេចក្តីប្រកាសព័ត៍មានបន្ទាន់
របាយការណ៍​ និង​ការបោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ
ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន និងស៊េរី
ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន
ស៊េរី
សលាក​ប័ត្រព័ត៌មាន
កម្រង​ឯកសារ​ស្តីពី​ករណី​សិក្សា​
កម្រង​ឯកសារ​ស្តីពី​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន​
កម្រង​ឯកសារ​ស្តីពី​ការ​ពិនិត្យមើល​លើ​ស្ថាប័ន​
កម្រង​ឯកសារ​ស្តី​ពីការ​ពិនិត្យ​មើល​លើ​ច្បាប់
កំណត់​ត្រា​សង្ខេប​ និង​វិភាគផ្នែក​ច្បាប់​
កំណត់ត្រាសង្ខេប
វិភាគផ្នែក​ច្បាប់
ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព័ត៌មាន​​ថ្មី​ៗ ពីម.ស.ម.ក
កម្រង​ឯកសារ​ស្តី​ពីការ​ពិនិត្យ​មើល​លើ​ច្បាប់
ឋានានុក្រមច្បាប់នៅកម្ពុជា

ឋានានុក្រមច្បាប់នៅកម្ពុជា

ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-01-09
លិ​ខិ​តុ​​ប​ក​រ​ណ៏គ​តិ​យុ​ត្ត​ជា​តិ ​ស្រ​បតា​ម​ឋានា​នុ​ក្រ​មជា​ក់​លា​ក់​ដែ​លចាំ​បា​ច់ ត្រូ​វតែ​ច​ងក្រ​ងឡើង​ដោ​យ​គោ​រ​ព​តា​ម​គោ​ល​កា​រ​ន៏​នី​តិ​រ​ដ្ធ​។ តែ​យ៉ា​ង​ណា​ក៏​ដោ​យ​ ​មា​ន​ក​រ​ណី​មួ​យ​ចំ​នួ​ន​ ដែ​ល​រា​ជ​រ​ដ្ធា​ភិ​បា​ល​ក​ក​ម្ពុ​ជា​​​ ("​រ​ដ្ធា​ភិ​បា​ល​") មិ​ន​គោ​រ​ព​តា​ម​ឋា​នា​នុ​ក្រ​ម​នេះ​ ហើ​យ​ប្រើ​ប្រា​ស់​នូ​វ​លិ​ខិ​ត​តុ​ប​ក​រ​ណ៏​គ​តិ​យុ​ត្ត​ដែ​ល​មា​ន​ក​ម្រិ​ត​ទា​ប​ដើ​ម្បី​គ្រ​ប់គ្រ​ង​លើ​ប​ញ្ហា​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​ជា​មូ​ល​ដ្ធា​ន​ ។
កម្រង​ឯកសារ​ស្តី​ពីការ​ពិនិត្យ​មើល​លើ​ច្បាប់
ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អន្តរជាតិ​នៅ​កម្ពុជា

ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អន្តរជាតិ​នៅ​កម្ពុជា

ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2014-01-09
រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា ("រដ្ឋាភិបាល") មាន​កាត​ព្វកិច្ច​ត្រូវា​គោរព​បទ​ដ្ឋាន​មួយ​ចំនួន​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​សិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ​។ រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវ​តែ​អនុវត្ត​តាម​គោល​ការណ៍​ ជូស យូហ្សិន្ហ (Jus Cogens) និង​ច្បាប់​ទំនៀម​ទម្លាប់អន្តរជាតិ ហើយ​កាតព្វកិច្ចនេះ​ត្រូវ​បាន​ចង​ភ្ជាប់​ដោយ​សន្ធិ​សញ្ញា និង​អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ដែល​ខ្លួន​បាន​ផ្តល់​សច្ចាប័ន។
កម្រង​ឯកសារ​ស្តី​ពីការ​ពិនិត្យ​មើល​លើ​ច្បាប់
ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ងារ​ ឆ្នាំ​១៩៩៧

ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ងារ​ ឆ្នាំ​១៩៩៧

ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2013-11-29
មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា ("ម.ស.ម.ក") បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ច្នាក់​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការងារ​ស្ថិត​ក្នុង​ព័ណ​លឿង ​ដោយសារ​បើ​ទោះ​ជា​មាន​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​វិជ្ជមាន​ទាំង​អស់​បាន​បង្ហាញ​ដោយ​ច្បាប់​នេះ​យ៉ាង​ណា​ក្តី ក៏មាន​បទប្បញ្ញ​ត្តិមួយ​ចំនួន​បង្ក​ឲ្យ​មាន​អសុវត្ថិភាព​ការ​ងារ។ ម្យ៉ាង​ទៀត​ ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ងារ​ខកខាន​ពុំ​បាន​ចែង​ពី​ប្រព័ន្ធ​បង្ខំ ដែល​ដាក់​កាតព្វ​កិច្ច​ដល់​បណ្តា​រោង​ចក្រ និង​អជ្ញាធរ​ឲ្យ​អនុវត្តន៍​នូវ​រាល់​បទ​ប្បញ្ញត្តិនានា​​ក្នុង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ងារ​។​
កម្រង​ឯកសារ​ស្តីពី​ការ​ពិនិត្យមើល​លើ​ច្បាប់ - ព័ណ​លឿង
ការធ្វើបត្យាប័ននៅប្រទេសកម្ពុជា

ការធ្វើបត្យាប័ននៅប្រទេសកម្ពុជា

ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2012-07-06
នីតិ​វិធី​ធ្វើ​បត្យាប័ន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ត្រូវ​អនុត្ត​តាម​ក្រម​នីតិ​វិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ​ឆ្នាំ​២០០៧ ("ក្រម") និង​សិន្ធិសញ្ញា​​ធ្វើ​បត្យាប័ន​ទ្វេ​ភាគី។ ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត មាត្រដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ផ្តល់​គោល​ការណ៍​ណែ​នាំដែល​មាន​សារ​សំខាន់ ស្តី​ពី​នី​តិ​វិធី​បត្យាប័ន​សម​ស្រប។ ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​បទ​ពិសោធន៍​ថ្មីៗ បាន​​បង្ហាញ​ថា ការ​អនុវត្តន៍​ការ​ធ្វើ​បត្យាប័ន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ ដើម្បី​រួម​បញ្ចូល​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​ដើម្បី​ធានា​ថា​ការ​ធ្វើ​បត្យាប័ន​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​គ្មាន​ការបង្អាក់។
កម្រង​ឯកសារ​ស្តី​ពីការ​ពិនិត្យ​មើល​លើ​ច្បាប់
ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​រដ្ឋបាល​ឃុំ​សង្កាត់-ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១២

ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​រដ្ឋបាល​ឃុំ​សង្កាត់-ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១២

ចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងែទី​ 2012-06-08
ពណ៌​ក្រហម​ (ច្បាប់​ដែល​ត្រូវ​ចាត់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ពណ៌​ក្រហម​គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​បដិសេធ​ ចាត់​ទុក​ជា​មោយៈ​ ឬ​ធ្វើ​សេចក្តី​ព្រាង​ឡើង​វិញ​) មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ (ម.ស.ម.ក) បាន​ចាត់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ពណ៌​ក្រហម​ច្បាប់​នេះ។​ ច្បាប់​នេះ​បាន​ផ្តល់​តួ​នាទី​​ដែល​មាន​អំ​ណាច​លើស​លុប​ឲ្យ​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​ ("ក.ម.ផ")។ ដែល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​បទ​ប្ប​ញ្ញត្តិ​វិជ្ជមាន​មួយ​ចំនួយ​ ដោយសារ​តែ​តួនាទី​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់​ ("ក្រុមប្រឹក្សា​") ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​តំណាង​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​សម្រុះ​សម្រូល​ជា​មួយ​នឹង​តួនាទី របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ដែល​ជា​ភ្នាក់​ងារ​របស់​រដ្ឋ​ ដោយ​តួនាទី​ដំបូង​គឺ​តំណាង​ឲ្យ​ផល​ប្រយោជន៍​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ ហើយ​តួនាទី​​បន្ទាប់​​តំណាង​ឲ្យ​ផល​ប្រយោជន៍​របស់​រដ្ឋ​ និង​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​។ វិមជ្ឈការ​គឺ​វត្ថុ​បំណង​ដ៏​ប្រពៃ​មួយ​ ប្រសិន​បើ​វា​ផ្ទេរ​អំណាច​ទៅ​ឲ្យ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទូទៅ។​ ច្បាប់​នេះ​បរាជ័យ​បើធៀប​ទៅនឹង​វត្ថុបំណង​សំខាន់​នេះ។ ​
កម្រង​ឯកសារ​ស្តីពី​ការ​ពិនិត្យមើល​លើ​ច្បាប់ - ព័ណ​ក្រហម
Creative Commons License