រចនា​សម្ព័ន្ធ​គេហទំព័រ  |   | 
 ទំព័រ​ដើម   អំពី​មជ្ឈមណ្ឌល​   ការ​ងារ​របស់​យើង​   ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន   ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​   ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង​   ទំនាក់​ទំនង 
About Us
គម្រោង​និន្នាការភេទ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ
ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗពីមជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ 
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ វិចារណកថា និង​លិខិត 
របាយការណ៍​ និង​ការបោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ 
ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន និងស៊េរី 
សម្លេង 
វីដេអូ 
ព្រឹត្តិការណ៍
ការ​ងារ​របស់​យើង​
ស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​
យុទ្ធសាស្រ្ត
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក
គំរោងដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
គម្រោងសិទ្ធិ​លំហ​បច្ចេក​វិទ្យា
គម្រោងវេទិកាអប់រំសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
គម្រោងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្រ្តី
ការ​ពារ​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន
គម្រោងវេទិកាអប់រំសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
គម្រោងអាជីវកម្ម និងសិទិ្ធមនុស្ស
គម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
គម្រោង​ការ​ពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស
គេហ​ទំព័រ​អំពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ - គម្រោង​សិទ្ធិ
គម្រោងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ដីធ្លី
គម្រោង​ការ​កំណត់​យ៉េនឌ័រ និង​អត្តសញ្ញាណភេទ
គម្រោង​សង្កេតការណ៍​សវនាការ
គម្រោង​លើក​ស្ទួយ​សមាស​ភាព​ស្រ្តីនៅក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា
គំរោងដែលធ្លាប់មានពីមុន
គម្រោងបណ្តុះបណ្តាល និងសវនាការសហគមន៍
គម្រោងស្រាវជ្រាវដើម្បីបញ្ចប់អំពើ​ហិង្សាទឹកអាស៊ីត
គម្រោងបណ្តាញសិទិ្ធមនុស្ស
គម្រោងវេទិកាសាធារណៈ
យុទ្ធនាការ
យុទ្ធនាការប្រឆាំង​និ​ទណ្ឌ​ភាព​ ២០១៤
យុទ្ធនាការ​ដើម្បី​បញ្ឈប់​និ​ទណ្ឌ​ភាព​នៅ​កម្ពុជា
យុទ្ធនា​​ការ​​ដើម្បី​​សេរីភាព​​ខាង​​ការ​​បញ្ចេញ​​មតិ
មូលនិធិ​យុត្តិធម៌​២២/១១
ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ២០១៣
យុទ្ទនាការ “ឯណាយុត្តិធម៌ខ្ញុំ”
 ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព័ត៌មាន​​ថ្មី​ៗពីម.ស.ម.ក
សម្លេង
ការសម្លុតលើយុវជនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅតាមសាលារៀន

ការសម្លុតលើយុវជនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅតាមសាលារៀន

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2016-01-20 ស្ថិត​ក្នុង​ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នា ថ្ងៃពុធ ទី២0 ខែកមរា ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងនេះនឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖"ការសម្លុតលើយុវជនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅតាមសាលារៀន”។ វាគ្មិន៖ លោក នួន ស៊ីដារ៉ា មន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនិន្នាការភេទនិងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ និង លោក ស្រ៊ុន ស្រ៊ន តួនាទី ស្ថាបនិកអង្គការអនាគតយុវជនកម្ពុជាអាស៊ាន
ការ​សម្លុត​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស

ការ​សម្លុត​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-12-17 ស្ថិត​ក្នុង​វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ លោក​ នួន ស៊ីដារ៉ា ​មន្ដ្រី​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​និន្នាការ​ភេទ​ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ​ នៃ​មជ្ឈមណ្ឌ​លសិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា ត្រូវបានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសម្ភាសន៍ទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទ៖ "ការ​សម្លុត​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស​"។
 អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា និងសុវត្តិភាពនៅសាលារៀនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា និងសុវត្តិភាពនៅសាលារៀនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-12-16 ស្ថិត​ក្នុង​ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នា ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងនេះនឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖ " អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា និងសុវត្តិភាពនៅសាលារៀនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា" វាគ្មិន លោក នួន ស៊ីដារ៉ា មន្រី្តសម្របសម្រួលគម្រោងនិន្នាការភេទនិងអត្តសញ្ញាញយេនឌ័រ និង លោក អ៊ុក ប៊ុនហ៊ាង ប្រធានគម្រោងអាស៊ាន និងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការអនាគតយុវជនកម្ពុជាអាស៊ាន។
ក្តីស្រលាញ់របស់យើងអាចនឹងទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់

ក្តីស្រលាញ់របស់យើងអាចនឹងទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-12-04 ស្ថិត​ក្នុង​ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នា ថ្ងៃសុក្រ ទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងនេះនឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖ "ក្តីស្រលាញ់របស់យើងអាចនឹងទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់" វាគ្មិនលោក ណយ ស៊ីថា អ្នកចងក្រងសហគមន៍អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៃសមាគមន៍ឥន្ទធនូ និងលោក សាយ សៀកឡាយ មន្រ្តីតស៊ូមតិនៃសមាគមន៍ឥន្ទធនូកម្ពុជា។
ការដាក់បញ្ចូលអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា

ការដាក់បញ្ចូលអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-11-18 ស្ថិត​ក្នុង​ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នា ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងនេះនឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖ "ការដាក់បញ្ចូលអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា" វាគ្មិន៖លោក មាស ជុតិមា អនុប្រធានការិយាល័យកម្មវិធីសិក្សា សិក្សាសង្គមនៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឈន៍កម្មវិធីសិក្សា។
អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា

អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-10-21 ស្ថិត​ក្នុង​ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នា ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែតុលា ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងនេះនឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖ ”អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា” វាគ្មិន៖លោកស្រី កែវ ថា ប្រធានវេទិកានៃអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៏ និងក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់នៅកម្ពុជា និង កញ្ញា ឈុន មុន្នីវិជ្ជរ៉ា តួនាទី ប្រធានគណៈកម្មាធិការបណ្តាញចតុមុខ
ការដាក់បញ្ចូលអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅក្នុងផែនការនារីរតនៈទី៤

ការដាក់បញ្ចូលអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅក្នុងផែនការនារីរតនៈទី៤

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-09-16 ស្ថិត​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នា ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងនេះនឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖”ការដាក់បញ្ចូលអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅក្នុងផែនការនារីរតនៈទី៤”។ វាគ្មិន៖លោកជំទាវខៀវសិរីវុឌ្ឍាទីប្រឹក្សាក្រសួងកិច្ចការនារី
Creative Commons License