រចនា​សម្ព័ន្ធ​គេហទំព័រ  |   | 
 ទំព័រ​ដើម   អំពី​មជ្ឈមណ្ឌល​   ការ​ងារ​របស់​យើង​   ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន   ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​   ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង​   ទំនាក់​ទំនង 
About Us
គម្រោង​និន្នាការភេទ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ
ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗពីមជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ 
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ វិចារណកថា និង​លិខិត 
របាយការណ៍​ និង​ការបោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ 
ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន និងស៊េរី 
សម្លេង 
វីដេអូ 
ព្រឹត្តិការណ៍
ការ​ងារ​របស់​យើង​
ស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​
យុទ្ធសាស្រ្ត
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក
គំរោងដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
គម្រោងវេទិកាអប់រំសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
គម្រោងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្រ្តី
ការ​ពារ​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន
គម្រោងវេទិកាអប់រំសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
គម្រោងអាជីវកម្ម និងសិទិ្ធមនុស្ស
គម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
គម្រោង​ការ​ពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស
គេហ​ទំព័រ​អំពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ - គម្រោង​សិទ្ធិ
គម្រោងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ដីធ្លី
គម្រោង​ការ​កំណត់​យ៉េនឌ័រ និង​អត្តសញ្ញាណភេទ
គម្រោង​សង្កេតការណ៍​សវនាការ
គម្រោង​លើក​ស្ទួយ​សមាស​ភាព​ស្រ្តីនៅក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា
គំរោងដែលធ្លាប់មានពីមុន
គម្រោងបណ្តុះបណ្តាល និងសវនាការសហគមន៍
គម្រោងស្រាវជ្រាវដើម្បីបញ្ចប់អំពើ​ហិង្សាទឹកអាស៊ីត
គម្រោងបណ្តាញសិទិ្ធមនុស្ស
គម្រោងវេទិកាសាធារណៈ
យុទ្ធនាការ
យុទ្ធនាការប្រឆាំង​និ​ទណ្ឌ​ភាព​ ២០១៤
យុទ្ធនាការ​ដើម្បី​បញ្ឈប់​និ​ទណ្ឌ​ភាព​នៅ​កម្ពុជា
យុទ្ធនា​​ការ​​ដើម្បី​​សេរីភាព​​ខាង​​ការ​​បញ្ចេញ​​មតិ
មូលនិធិ​យុត្តិធម៌​២២/១១
ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ២០១៣
យុទ្ទនាការ “ឯណាយុត្តិធម៌ខ្ញុំ”
 ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព័ត៌មាន​​ថ្មី​ៗពីម.ស.ម.ក
សម្លេង
ការដាក់បញ្ចូលអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា

ការដាក់បញ្ចូលអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-11-18 ស្ថិត​ក្នុង​ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នា ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងនេះនឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖ "ការដាក់បញ្ចូលអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា" វាគ្មិន៖លោក មាស ជុតិមា អនុប្រធានការិយាល័យកម្មវិធីសិក្សា សិក្សាសង្គមនៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឈន៍កម្មវិធីសិក្សា។
អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា

អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-10-21 ស្ថិត​ក្នុង​ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នា ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែតុលា ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងនេះនឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖ ”អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា” វាគ្មិន៖លោកស្រី កែវ ថា ប្រធានវេទិកានៃអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៏ និងក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់នៅកម្ពុជា និង កញ្ញា ឈុន មុន្នីវិជ្ជរ៉ា តួនាទី ប្រធានគណៈកម្មាធិការបណ្តាញចតុមុខ
ការដាក់បញ្ចូលអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅក្នុងផែនការនារីរតនៈទី៤

ការដាក់បញ្ចូលអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅក្នុងផែនការនារីរតនៈទី៤

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-09-16 ស្ថិត​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នា ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងនេះនឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖”ការដាក់បញ្ចូលអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅក្នុងផែនការនារីរតនៈទី៤”។ វាគ្មិន៖លោកជំទាវខៀវសិរីវុឌ្ឍាទីប្រឹក្សាក្រសួងកិច្ចការនារី
ការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលើកិច្ចការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា

ការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលើកិច្ចការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-08-19 ស្ថិត​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នា ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែសីហា ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងនេះនឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖ «ការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលើកិច្ចការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា» វាគ្មិនដែលចូលរួមនៅថ្ងៃនេះមានមួយរូបគឺ៖ លោក មាស បុត្រាចិន្តា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាប។
ការប្រើប្រាស់បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីតស៊ូមតិលើបញ្ហាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា

ការប្រើប្រាស់បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីតស៊ូមតិលើបញ្ហាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-07-22 ស្ថិត​ក្នុង​ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
នៅថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ប្រធានបទ៖ "ការប្រើប្រាស់បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីតស៊ូ មតិលើបញ្ហាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា" ដែលមានវាគ្មិន កញ្ញា ភឹង សោភ័ណ ប្រធានគម្រោង ស្ត្រីកម្ពុជា និងជម្រើស និង លោក ស៊ុម ច័ន្ទតារា អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងឪពុកម្តាយ ក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារបស់ CamASEAN
ការចូលរួមរបស់យុវជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

ការចូលរួមរបស់យុវជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-06-24 ស្ថិត​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ​២៤​ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១៥​ ​ប្រ​ធាន​បទ៖​ "ការចូលរួមរបស់យុវជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា និងការអភិវឌ្ឍសង្គម" ​ដែល​មាន​វា​គ្មិន​ លោក ជា សុថាត់ ជានិស្សិតសណ្ឋាគារ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន។
ទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងទៅនឹង ការរើសអើងលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៥

ទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងទៅនឹង ការរើសអើងលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៥

ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-05-13 ស្ថិត​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា(ម.ស.ម.ក)
នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ប្រធានបទ៖ ទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ លោក អ៊ឹង ប៉ូលីន ទីប្រឹក្សាគៀងគរធនធានសហគមន៍ និងបណ្តាញរបស់អង្គការUNAIDS និងលោក គង់ ប៊ុនធន សមាជិកបណ្តាញចតុមុខ ។
Creative Commons License