រចនា​សម្ព័ន្ធ​គេហទំព័រ  |   | 
 ទំព័រ​ដើម   អំពី​មជ្ឈមណ្ឌល​   ការ​ងារ​របស់​យើង​   ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន   ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​   ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង​   ទំនាក់​ទំនង 
About Us
គម្រោង​និន្នាការភេទ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ
ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗពីមជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ 
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ វិចារណកថា និង​លិខិត 
របាយការណ៍​ និង​ការបោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ 
សម្លេង 
វីដេអូ 
ព្រឹត្តិការណ៍
ការងារ
ការ​ងារ​របស់​យើង​
ស្ថាន​ភាព​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​
យុទ្ធសាស្រ្ត
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក
គំរោងដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ការ​ពារ​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន
គម្រោងអាជីវកម្ម និងសិទិ្ធមនុស្ស
គម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
គម្រោង​ការ​ពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស
គេហ​ទំព័រ​អំពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ - គម្រោង​សិទ្ធិ
គម្រោងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ដីធ្លី
គម្រោង​ការ​កំណត់​យ៉េនឌ័រ និង​អត្តសញ្ញាណភេទ
គម្រោង​សង្កេតការណ៍​សវនាការ
គម្រោង​លើក​ស្ទួយ​សមាស​ភាព​ស្រ្តីនៅក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា
គំរោងដែលធ្លាប់មានពីមុន
គម្រោងបណ្តុះបណ្តាល និងសវនាការសហគមន៍
គម្រោងស្រាវជ្រាវដើម្បីបញ្ចប់អំពើ​ហិង្សាទឹកអាស៊ីត
គម្រោងបណ្តាញសិទិ្ធមនុស្ស
គម្រោងវេទិកាសាធារណៈ
យុទ្ធនាការ
យុទ្ធនាការប្រឆាំង​និ​ទណ្ឌ​ភាព​ ២០១៤
យុទ្ធនាការ​ដើម្បី​បញ្ឈប់​និ​ទណ្ឌ​ភាព​នៅ​កម្ពុជា
យុទ្ធនា​​ការ​​ដើម្បី​​សេរីភាព​​ខាង​​ការ​​បញ្ចេញ​​មតិ
មូលនិធិ​យុត្តិធម៌​២២/១១
ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ២០១៣
យុទ្ទនាការ “ឯណាយុត្តិធម៌ខ្ញុំ”
 ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព័ត៌មាន​​ថ្មី​ៗពីម.ស.ម.ក
សម្លេង
ការចូលរួមរបស់យុវជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា និងការអភិវឌ្ឍសង្គម
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-06-24 ស្ថិត​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ​២៤​ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១៥​ ​ប្រ​ធាន​បទ៖​ "ការចូលរួមរបស់យុវជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា និងការអភិវឌ្ឍសង្គម" ​ដែល​មាន​វា​គ្មិន​ លោក ជា សុថាត់ ជានិស្សិតសណ្ឋាគារ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន។
ទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងទៅនឹង ការរើសអើងលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៥
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-05-13 ស្ថិត​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា(ម.ស.ម.ក)
នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ប្រធានបទ៖ ទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ លោក អ៊ឹង ប៉ូលីន ទីប្រឹក្សាគៀងគរធនធានសហគមន៍ និងបណ្តាញរបស់អង្គការUNAIDS និងលោក គង់ ប៊ុនធន សមាជិកបណ្តាញចតុមុខ ។
ការចេញមុុខរបស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នារបស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារ
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-03-18 ស្ថិត​ក្នុង​ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ប្រធានបទ៖ ការចេញមុខរបស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារ ដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ លោក យ៉ា សេដ្ឋាណាវុធ គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិបណ្តាញចតុមុខបន្ទាយមានជ័យ។
ផលប៉ះពាល់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមកលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-02-04 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR Studio
នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ប្រធានបទ៖ «ផលប៉ះពាល់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមកលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា» ដែលមានវាគ្មិន លោក បូ សកលកិត្យា ជាជំនួយការម៉ូតសំលៀកបំពាក់ និងលោក នួន ស៊ីដារ៉ា ជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងសូជី។
«ការសរុបលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ និងសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា »
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2015-01-06 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ប្រធានបទ៖ «ការសរុបលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ និងសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា» ដែលមានវាគ្មិន លោក ស្រ៊ុន ស្រ៊ន ជាទីប្រឹក្សាអង្គការ One World និងកញ្ញា ឡុង ម៉ាឡែន ជាប្រធានគម្រោងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារបស់អង្គការអនាគតយុវជនកម្ពុជាអាស៊ាន។
«ការសរុបលទ្ធផលរយៈពេល ១ឆ្នាំនៃគម្រោងសូជី»
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-12-30 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
នៅថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទ៖ «ការសរុបលទ្ធផលរយៈពេល ១ឆ្នាំនៃគម្រោងសូជី» ដែលមានវាគ្មិន លោក នួន ស៊ីដារ៉ា ជាមន្រ្តីសម្របសម្រួលគម្រោងសូជីនៃ ម.ស.ម.ក ។
«ការដាក់បញ្ចូលក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីសមភាពយេនឌ័ររបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី»
ពិពណ៌នា​​គម្រោង​ម.ស.ម.ក កាលពីថ្ងៃ​ទី​ 2014-12-23 ស្ថិត​ក្នុង​CCHR​ Studio
នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានបទ៖ «ការដាក់បញ្ចូលក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីសមភាពយេនឌ័ររបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី» ដែលមានវាគ្មិន លោក នួន ស៊ីដារ៉ា ជាមន្រ្តីសម្របសម្រួលគម្រោងសូជីនៃ ម.ស.ម.ក ។
Creative Commons License