យើងជាអ្នកណា?

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា (ម.ស.ម.ក) គឺជា​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល មិន​មាន​និន្នាការ​នយោបាយ ឯករាជ្យ ឈាន​មុខ​មួយ​ដែល​ធ្វើការ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់ និង​ការពារ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង​ការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស ពិសេស​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ និង​សិទ្ធិ​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា។ យើង​ធ្វើ​ការ​ផ្តល់​អំណាច​ដល់​សង្គម​ស៊ីវិល ដើម្បី​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ និង​សម្រេច​បាន​នូវ​វឌ្ឍនភាព។ តាមរយៈ​ការ​ស្រាវជ្រាវ និង​ការវិភាគ​យ៉ាង​លម្អិត យើង​បង្កើត​នូវ​គោលការណ៍​ថ្មីៗ និង​ធ្វើ​ការ​តស៊ូ​មតិ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត។

ឈ្វេងយល់បន្ថែម...

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្ដីពី បញ្ឈប់ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ គំរាមកំហែង និងផ្ដល់ការកាន់ដីធ្លីស្របច្បាប់ជូនប្រជាសហគមន៍សំរោងត្បូង

យើងខ្ញុំជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល អង្គការមូលដ្ឋាន សហគមន៍ ដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម ពិតជាមានការព្រួយបារម្ភ ចំពោះសន្តិសុខ សុវត្ថិភាពដីធ្លីរបស់សហគមន៍សំរោងត្បូង នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ផ្ទៃបឹងតាមោកក្នុងទំហំដ៏ច្រើនលើសលប់និងកំពុងគំរាមកំហែងបណ្តេញ សហគមន៍ចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំ និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការប្តឹងសហគមន៍ដោយសារការការពារដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួន។  ...
ស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
ស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (“ម.ស.ម.ក”) សូមចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលគម្រោងបង្កើនការគោរពសិទ្ធិនៅកម្ពុជា និងគម្រោងលើកកម្ពស់ និងការពារសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរួមគ្នាតាក់តែងឡើង។...

ការផ្សាយថ្មីៗ

 
តួនាទីសំខាន់ របស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងដំណើរការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់

តើអ្នកបានដឹងទេ? រដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវទទួលការពិនិត្យកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនៅរៀងរាល់បួនឆ្នាំកន្លះម្តងតាមរយៈយន្តការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ («យូភីអ»)។ ក្នុងពេលដំណើរការនេះ រដ្ឋធ្វើសេចក្តីប្រកាសអំពីវិធានការដែលរដ្ឋបានអនុវត្តដើម្បីធ្វើឱ្យស្ថាន...

 
សាលាកបត្រព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្តបណ្តឹងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការចូលរួមជាសាធារណៈនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សាលាកបត្រព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្តបណ្តឹងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការចូលរួមជាសាធារណៈនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (“ប្រទេសកម្ពុជា”) ក្នុងអំឡុងពេលចាប់ពីខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។  ក្នុងរយៈពេល ១២ ខែនេះ មានការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របណ្តឹងផ្លូវច្...

 
បញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងយេនឌ័របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្រ្តីនៅជួរមុខ

ដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការ ១៦ថ្ងៃ ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និងទិវាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ២០២៣ ម.ស.ម.ក ចេញផ្សាយនូវខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានចំណងជើងថា «បញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងយេនឌ័របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្រ្តីនៅជួរមុខ»។ ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មាននេះបង្ហាញអ...

វីដេអូអំពីកម្មវិធីជំរំយុវជនស្តីពី “សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ”
គម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
Jan 24, 2024
កម្មវិធីបំពាក់បំប៉នស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ និងការសង្កេតសវនាការ
គម្រោង​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ការជំនុំជម្រះ​ដោយ​យុត្តិធម៌
Dec 12, 2023
ម.ស.ម.ក

ព័ត៌មានថ្មីៗពី ម.ស.ម.ក