ប្រវត្តិរូប​សង្ខេប​រប​ស់សកម្ម​ជន​សិទ្ធិមនុស្ស​ចំនួន ៦ រូប ​ឆ្នាំ​ ២០១៥

នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៥ ​​គម្រោង​ការពារ​សេរីភាព​មូល​ដ្ឋាន​នៃ ម.ស.ម.ក បាន​ចង​ក្រង​ជីវ​ប្រវត្តិ​សកម្ម​ជន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ចំនួន ៦​នាក់​ ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​គ្នា។ ជីវ​ប្រវត្តិ​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ដំណើរ​រឿង​រ៉ាវ​នៃ​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ចំនួន ​៦នាក់ ដែល​បាន​ពុះពារ​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​ការ​គោរ​ព​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​។ បើ​ទោះ​ជា​មាន​ការ​ប្រឈម​ការ​យាយី ការ​បំ​ភិត​បំភ័យ ការ​គំរាម​កំហែង និង​ការ​ដាក់​ពន្ធ​នាគារ​ដោយ​សារ​តែ​សកម្ម​ភាព​របស់​ខ្លួន​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ក៏​ពួក​គាត់​នៅ​តែ​បន្ត​ការ​ប្រឹង​ប្រែង​ជួយ​ការ​ងារ​ក្នុង​សហ​គ​មន៍​របស់​ខ្លួន​ដែរ។ សាច់​រឿង​របស់​ពល​រដ្ឋ​ទាំង​នេះ គឺ​គ្រាន់​​តែ​ជា​ឧទាហរណ៍​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សកម្ម​ជន និង​អ្នក​ការ​ពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​នាក់​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​បាន​ការ​ពារ និង​លើក​កម្ពស់​បុព្វ​ហេតុ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​យ៉ាង​ប្តូរ​ផ្តាច់​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ សូម​ចុច​នៅលើ​រូបភាព​ខាងក្រោម ដើម្បី​អាន​សាច់រឿង​របស់​អ្នក​ទាំងនោះ និង​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី គម្រោង​ការពារ​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន របស់ ម​.​ស​.​ម​.​ក ។