របាយការណ៍អាដហុក២០២៣ការរឹតត្បិត​និងបំពានសេរីភាពមូលដ្ឋានកើន១១ភាគរយ

  • 11/06/2024
  • ព័ត៌មាន > ព័ត៌មានថ្មីៗពី ម.ស.ម.ក

ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ អាចមកពីចំណាត់ការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតមានកន្លងមកត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលរាប់ចូលជាការរឹតត្បិត។ លោកប៉ែន បូណាថានៅកម្ពុជា​ មានការបើកសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋ តែអ្នកព្រួយបារម្ភ អាចបណ្ដាលមកពីបានប្រព្រឹត្តអំពើបំពានអ្នកដទៃ ឬបំពានសីលធម៌សង្គមជាដើម។

តាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះដដែល  ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងសកម្មជនយល់ដឹងពីច្បាប់ សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សគួរតែបង្រៀន​ច្បាប់នេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែច្បាស់ ដើម្បី​កុំឱ្យពួកគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិដោយមានបញ្ហា៕