ប្រធានសមាគមអាដហុក៖រដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឱ្យទាន់ពេលបញ្ជៀសវិបត្តិសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច

  • 11/06/2024
  • ព័ត៌មាន > ព័ត៌មានថ្មីៗពី ម.ស.ម.ក

លោក ប៉ែន បូណា អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ថា ការរកឃើញនៃការរឹតត្បិត និងការរំលោភលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងឆ្នាំ២០២៣ គឺដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនៗ ដែលសង្គមស៊ីវិលយល់ថាជាការកំណត់។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខណៈពេលដែលការផ្តល់សេរីភាពដល់បុគ្គលនោះ មានការព្រួយបារម្ភថា វាអាចនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ ឬបំពានបទដ្ឋានសង្គម។ ដើម្បីធានាឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងសកម្មជនយល់ដឹងអំពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឧទ្ទិសដល់សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស គួរតែផ្តល់អាទិភាពដល់ការអប់រំសាធារណៈជនលើច្បាប់ ដើម្បីការពារបញ្ហាដែលអាចកើតមាននៅពេលអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេ។