កម្ពុជា​បន្ត​រឹតត្បិត​សេរីភាព​បញ្ចេញមតិ​​ទ្វេ​ដង​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំកន្លងទៅ

  • 11/06/2024
  • ព័ត៌មាន > ព័ត៌មានថ្មីៗពី ម.ស.ម.ក

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ហៅ​កាត់​ថា CCHR រក​ឃើញ​ថា នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០២៣ មាន​ហេតុការណ៍​ចំនួន ២៣៨​ដង ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រឹតត្បិត ឬ​ការ​រំលោភបំពាន​សេរីភាព​ខាង​ការ​បញ្ចេញមតិ។