ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

ច្បាប់​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា

អង្គការ​យូ​នី​សែ​ហ្វ​(UNICEF) បាន​ប៉ាន់​ស្មានថា ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាយុ​ចាប់ពី ១៥ ដល់ ២៤ ឆ្នាំ ចំនួន ៨៩% ចេះ​អាន​និង​ចេះ​សរសេរ  ហើយ​ស្ត្រី​ដែលមាន​វ័យ​ដូចគ្នានេះ ចំនួន ៨៦% (២០០៤ ដល់ ២០០៨)  មានលទ្ធភាព​ទទួលបាន​ការអប់រំ ។ ទោះជា​យ៉ាងនេះ​ក្តី កេរតំណែល​មួយ ក្នុងចំណោម​កេរតំណែល​ផ្សេងទៀត ក្នុងអំឡុង​របប​ខ្មែរក្រហម គឺ​កម្រិត​អនរ​កម្ម​ខ្ពស់ ក្នុងចំណោម​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមាន​វ័យ​ចំណាស់ ដោយសារ​មានការ​កម្រិត​ក្នុង​ការទទួល​បានការ​អប់រំ ហើយ​ក្នុង​ករណីខ្លះ​នោះ គឺ​ស្ទើរតែ​គ្មាន​លទ្ធភាព​តែម្តង ។ យោងតាម​ស្ថានភាព​នេះ និង​ដោយសារ​ថា ពេលខ្លះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រឈម​នឹង​ផល​លំបាក​ក្នុងការ​ទទួលបាន​នូវ​ឯកសារ​ច្បាប់​បោះពុម្ពផ្សាយ ជា​ច្បាប់ និង​បញ្ញត្ត​នានា​នោះ ម​.​ស​.​ម​.​ក បាន​កំពុង​រៀបចំ​ចងក្រង​ឯកសារ​ជា​សំឡេង​នៃ​ការអាន​ច្បាប់​ទាំងនេះ ដែល​រួមមាន ៖
  • ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​
  • ច្បាប់​ភូមិបាល​
  • ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ​
  • ច្បាប់​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​
រាល់​ឯកសារ​សំឡេង​នេះ នឹងត្រូវ​ដាក់​ផ្សាយ​តាម​គេហទំព័រ​នេះ​នៅពេលណា​បាន​ចងក្រង​រួច រួមទាំង​ចាក់ផ្សាយ​តាម​វិទ្យុ និង​ចងក្រង​ជា​ស៊ី​ឌី ដើម្បី​ចែកចាយ​ដល់​សហគមន៍​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា តាមរយៈ​គម្រោង​នានា​របស់​ម​.​ស​.​ម​.​ក ដែលមាន​ដូចជា​បណ្តាញ​សិទ្ធិមនុស្ស និន្នាការ​ភេទ​និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ និង​គម្រោង​អ្នកការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស ។ រាល់​ឯកសារ​នេះ​នឹង​ចែកចាយ​ដល់​សហគមន៍ និង​បុគ្គល​ទាំងឡាយណា ដែល​បាន​ឆ្លងកាត់​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ពី​ម​.​ស​.​ម​.​ក និង​បាន​ចូលរួម​សវន​ការ​សហគមន៍ និង​វេទិការ​សាធារណៈ ។