ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

ម.ស.ម.ក ក្នុងព័ត៌មាន

កិច្ច​ពិភាក្សា​តុមូល ​និងវេទិកា ​គោល​នយោបាយ​ដីធ្លី​ថ្នាក់ជាតិ ​មាន​ចាក់ផ្សាយ​ រៀងរាល់​ ថ្ងៃអាទិត្យ ​ថ្ងៃច័ន្ទ ​និងថ្ងៃអង្គារ​ វេលា​ម៉ោង​ ១១-១២​ ថ្ងៃត្រង់​។ ​លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​ ឬ​ស្តាប់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​បាន។