ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

កម្មវិធី​វិទ្យុ​សិទ្ធិមនុស្ស

កម្មវិធី​វិទ្យុ​​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា ​គឺ​ជាក​ម្ម​វិធី​មួយ​ដែល​ពិភាក្សា​លើ​គម្រោង​នីមួយៗ​របស់​ មជ្ឈមណ្ឌល​សិទិ្ធមនុស្ស​កម្ពុជា​ មាន​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ចេញ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​តាម​រយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ​ រៀងរាល់​ថ្ងៃពុធ​ ព្រហស្បតិ៍​ វេលាម៉ោង ១១​ - ១២​ ថ្ងៃត្រង់។ ​លោក​អ្នក​អាច​ទាញយក ​ឬស្តាប់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​បាន។