សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​រួម​សូម​ទម្លាក់ចោល​រាល់​ការចោទប្រកាន់​ចំពោះ​តំណាង​សហគមន៍​ដីធ្លី​ទាំងអស់ និង​ដោះលែង​តំណាង​សហគមន៍ ៣​នាក់​

  • 25/01/2021
  • ការផ្សាយ > លិខិត
យើងខ្ញុំ​ជា​ក្រុម​សង្គម​ស៊ីវិល សហជីព និង​សហគមន៍​ដែលមាន​រាយ​នាម​ដូចខាងក្រោម សូម​សម្ដែង​ការសោកស្ដាយ និង​ព្រួយបារម្ភ​យ៉ាងខ្លាំង​ចំពោះ​ការចាប់​និង​ឃុំខ្លួន​តំណាង​សហគមន៍​ដីធ្លី​ចំនួន​៣​នាក់ ក៏ដូចជា​ការចោទប្រកាន់​ទៅលើ​តំណាង​សហគមន៍​ដីធ្លី​ជាង​៥០​នាក់​ទៀត កាលពីពេល​ថ្មីៗ​កន្លងមកនេះ និង​សូម​ស្នើ​សុំឱ្យ​តុលាការ​ទម្លាក់​ចោលការ​ចោទប្រកាន់ និង​ដោះលែង​អ្នក​ទាំងនោះ​ឱ្យមាន​សេរីភាព​វិញ ។