​យើងខ្ញុំ​ជា​តំណាង​សហភាព​សហជីព សហព័ន្ធ​សហជីព សមាគម អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ធ្វើការ​លើកកម្ពស់​សិទ្ធិ​ការងារ និង​សិទ្ធិ​ជា​មូលដ្ឋាន​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​

  • 01/05/2021
  • ការផ្សាយ > លិខិត
​ក្នុង​គម្រប់​ខួប​លើក​ទី​១៣៥ នៃ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ យើងខ្ញុំ​ដែលជា​តំណាង​សហព័ន្ធ​សហជីព សហព័ន្ធ និង​សមាគម​ដែល​ធ្វើការ​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​សិទ្ធិ​ការងារ និង​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា សូម​ឆ្លៀត​យក ឱកាស​រំលឹក​ទិវា​ដ៏​មាន​សារៈសំខាន់​នេះ​។ ទោះបីជា​យើង​មិនអាច​ប្រមូល​ផ្តុំគ្នា​ដូច​អ្វីដែល​យើង​កំពុង​ជួបប្រទះ​សព្វថ្ងៃ នេះ​ក៏ដោយ ក៏​យើង​នៅតែ​រក្សាទុក​ស្មារតី​នៃ​ថ្ងៃនេះ និង​សារៈសំខាន់​ដែល​ធ្លាប់មាន​ចំពោះ​កម្មករ​មិន​ត្រឹមតែ​នៅក្នុង ប្រទេស​កម្ពុជា​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ផង​។